JRPOPDOW Logotypy


PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.9. Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową  konsultacje społeczne od 8 do 21 grudnia 2021r.

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. Obiekty: Międzylesie, Długopole – Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko – konsultacje społeczne od 2 lipca 2021r.

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i potoku Morawa. Obiekty: Stronie Śląskie i Lądek Zdrój – konsultacje społeczne od 5 lipca 2021r.

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


 PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok. Obiekty: Duszniki Zdrój, Szczytna, Polanica – Zdrój – konsultacje społeczne od dnia 6 lipca 2021r.

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


Obwieszczenie - projekt aneksu nr 3 do Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2A.1/1

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.