• Schemat organizacyjny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
    SchematOrganizacyjnyKZGWGrudzien2023
  • Schemat organizacyjny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
    Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego page 0001
  • Schemat organizacyjny Zarządu Zlewni
    Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego page 0001